Poland

Polish Association for Jungian Analysis—PAJA
Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

PAJA Address: ul. Rynek Główny 28,
31-010 Kraków, Poland
Website: www.analizajungowska.pl
E-mail: poczta@ptpj.pl

 

President: Łukasz Müldner-Nieckowski
E-mail: l.muldner@gmail.com 

 

The Polish Association of Analytical Psychology – PTPA
Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej

PTPA Address: Wybrzeże Ludwika Pasteura 17a m.7
50-367 Wroclaw, Poland
Tel: +048-609445999

 

President: Jolanta Kowal
E-mail: jolakowal@gmail.com